PIKÁLEK, Tomáš. Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59613. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Buchta.
Uložit do Citace PRO