BEDNÁR, Peter. Návrh upravené technologie navíjení kompozitních trubek [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59614. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Kandus.
Uložit do Citace PRO