ZEIZINGER, Lukáš. Předávací most kolesového rypadla [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59616. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.

Uložit do Citace PRO