ŠKRÁŠEK, Roman. Analýza vlivu rotace kola na aerodynamické vlastnosti vozidla [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59618. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vančura.

Uložit do Citace PRO