DOČEKAL, Martin. Studium chování detonovaného nanodiamantu dispergovaného v mazivech [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59631. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Svoboda.

Uložit do Citace PRO