TOCHÁČEK, Jakub. Návrh zrychlovací hlavy pro vřeteník horizontální vyvrtávačky [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59633. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Michal Holub.

Uložit do Citace PRO