PACUT, Patrik. Konstrukce zařízení pro měření charakteristik pneumatiky [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59641. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.
Uložit do Citace PRO