BUŽEK, Michal. Návrh technologie obrábění strojních součástí pro kusovou výrobu v soukromé firmě [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59642. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Chladil.

Uložit do Citace PRO