ŠUPA, Jan. Výroba olejové vany [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59646. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Michaela Císařová.
Uložit do Citace PRO