OSIČKA, Tomáš. Katalytická oxidace VOC na komerčně dostupných katalyzátorech [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Brummer.

Uložit do Citace PRO