ŠEDIVÝ, Dominik. Proudění umělou srdeční chlopní [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59665. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Simona Fialová.
Uložit do Citace PRO