POLÁČEK, Filip. Vliv nastavení ventilace na množství přiváděného vzduchu a jeho distribuci v kabině automobilu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59667. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Pokorný.
Uložit do Citace PRO