JURÁŇOVÁ, Zuzana. Design panoramatického zubního rentgenu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59678. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Dana Rubínová.
Uložit do Citace PRO