BERKA, Martin. Vliv geometrie a řezných parametrů nástroje na zbytkové napětí při obrábění tlakových zásobníků [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59679. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Strejček.
Uložit do Citace PRO