JANECZEK, Vojtěch. Design mobilního vysokotlakého čističe [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59680. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Sládek.
Uložit do Citace PRO