JAŠEK, Petr. Vliv PVD povlaku na trvanlivost VBD při čelním frézování [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59696. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Jaroš.
Uložit do Citace PRO