MED, Lukáš. Návrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59700. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.

Uložit do Citace PRO