ZACHAR, Martin. Tepelné a světelné poměry u automobilového světelného zdroje nové generace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59709. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miroslav Raudenský.
Uložit do Citace PRO