MRÁZEK, Zdeněk. Snímání a zpracování digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahem [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59729. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Říha.

Uložit do Citace PRO