HOMOLKA, Martin. Grafická reprezentace navigačních zpráv GNSS prototypu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59735. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Povalač.

Uložit do Citace PRO