BÁRTA, Jiří. Malé asynchronní motory pro specifické aplikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59739. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.

Uložit do Citace PRO