SANETRNÍKOVÁ, Dominika. Studium vlastností membránového napěťového senzoru ASAP1 exprimovaného v buněčné linii HEK 293 [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59740. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Svoboda.

Uložit do Citace PRO