KOLÁŘ, Radek. Implementace nástrojů vizualizace pro osazování DPS [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59743. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Bača.
Uložit do Citace PRO