TOUFAR, Michal. Analýza metod nanášení tavidel a pájecích past na DPS pro BGA komponenty [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59747. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Radek Vala.
Uložit do Citace PRO