CHMELÍKOVÁ, Lucie. Bezkontaktní měření tepové frekvence z obličeje [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59748. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Oto Janoušek.
Uložit do Citace PRO