GAJDOŠ, Adam. Elektronicky rekonfigurovatelné kmitočtové filtry [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59759. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.

Uložit do Citace PRO