MUCHA, Ján. Akustická analýza přednesu básně u pacientů s Parkinsonovou nemocí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59760. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zoltán Galáž.
Uložit do Citace PRO