ZOUFALÝ, Marek. Snížení zapínacího proudu transformátoru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59767. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce David Šimek.
Uložit do Citace PRO