VÁLIK, Martin. Řídicí jednotka indukčního ohřevu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59774. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ladislav Macháň.

Uložit do Citace PRO