ZBOŘILOVÁ, Nicol. Mobilní EMG modul pro využití v terapii [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59775. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ivo Provazník.
Uložit do Citace PRO