KALUS, Jiří. Napájecí zdroj pro kyslíkovodíkovou svářečku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59786. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jan Knobloch.
Uložit do Citace PRO