HARTH, Petr. Laboratorní úloha elektronického zabezpečovacího systému komunikujícího přes síť Ethernet [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5979. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Burda.

Uložit do Citace PRO