GROHOĽ, Stanislav. Napěťová reference s LTZ1000 [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59832. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Edita Hejátková.
Uložit do Citace PRO