SVOBODOVÁ, Ivana. Elektrodepozice tenkých tantalových vrstev z iontových roztoků a měření jejich elektrických vlastností [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59833. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Helena Šimůnková.
Uložit do Citace PRO