FILIPOVÁ, Petra. Dávkové zpracování perfusometrických MRI dat [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59841. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radovan Jiřík.
Uložit do Citace PRO