ŠKODA, Adam. Antény pro přenos energie podél střechy automobilu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59848. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jan Vélim.
Uložit do Citace PRO