KRÚPA, Lukáš. Fotovoltaický systém pro dobíjení elektromobilu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59853. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.

Uložit do Citace PRO