VLAŠÍN, Martin. Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Langhammer.
Uložit do Citace PRO