MEŠČÁNKOVÁ, Veronika. Vliv iontových kapalin na funkční části lithium - iontových akumulátorů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Máca.
Uložit do Citace PRO