VANĚK, Martin. Připrava a charakterizace keramických aktivních materiálů pro sodno-iontové akumulátory [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59916. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Ondřej Čech.
Uložit do Citace PRO