PAPEŽ, Nikola. Implementace protokolu SIP v open Source PBX a jejich testování [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59922. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šilhavý.
Uložit do Citace PRO