MISCHINGEROVÁ, Monika. Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5993. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Filip Mravec.
Uložit do Citace PRO