BŘÍNEK, Adam. Vyhodnocení ošetření zubních kanálků pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59934. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Zikmund.
Uložit do Citace PRO