VÍCHA, Adam. Vlivy výrobních tolerancí permanentních magnetů na synchronní motory s permanentními magnety [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59956. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jan Bárta.
Uložit do Citace PRO