BEČKOVÁ, Zuzana. Návrh AD převodníku pro senzorové aplikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59961. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.
Uložit do Citace PRO