MICHÁLEK, Tomáš. Vývoj MAC protokolu pro bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59962. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladimír Červenka.
Uložit do Citace PRO