SEDLÁČEK, Petr. Hybridní modul pro průmyslovou lokalizaci [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59972. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Kubíček.

Uložit do Citace PRO