GROSSMANN, David. Dynamická plantografie [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Balogh.

Uložit do Citace PRO