ŠEJNOHOVÁ, Michaela. Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5998. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.

Uložit do Citace PRO