KURIC, Michal. Mechanismy odpružení pro zlepšení jízdního komfortu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59980. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Marek Bradávka.
Uložit do Citace PRO